{/literal}

Instalace SpeedBox2 for Yamaha:
1, Odpojte baterii z elektrokola.
2, Povolte 6 šroubů držící plastový kryt motoru.
3, Lechce povolte 1 šroub držící motor na nejnižší pozici, nevytahujte!!!
4, Povolte a vytáhnětě dva šrouvy držící motor na horních pozicích.
5, Motor sklopte směrem dolů.
6, Rozpojte konektor čidla snímače otáček a konektor vedoucí k dispeji.
7, K rozpojeným konektorům připojte SpeedBox2.
8, SpeedBox2 vložte do rámové trubky.
9, Motor přiklopte k rámu směrem nahoru.
10, Zašroubujte tři šrouby držící motor a dotáhněte, v ideálním případě momentovým klíčem nastaveným na moment dle informací na podložce šroubu.
11, Přiklopte plastový kryt motoru a přišroubujte jej zpět pomocí šesti šroubů.
12, Baterii připojte zpět do elektrokola.

Provoz SpeedBox2 for Yamaha:
1, Zapněte elektrokolo.
2, Aktivace a deaktivace se provádí tlačítkem pro osvětlení umístěným na řiditkách.
3, Po zapnutí elektrokola je SpeedBox2 vždy vypnutý.
4, Po prvním stisknutí tlačítka pro osvětlení se na displeji po dobu jedné vteřiny zobrazí aktuální rychlost 5.0 km/h, to znamená,že je zařízení aktivní a vaše kolo pojede rychlostí až 50km/h.
5, Po dalším stisku tlačítka pro osvětlení se da displeji zobrazí 2.5km/h to znamená že je SpeedBox2 deaktivován a přípomoc je aktivní pouze do rychlosti 25 km/h.

Upozornění:
1, Ujistěte se, že použití produktů SpeedBox není v rozporu s platnou lagislativou země, ve které budete své elektrokolo používat.
2, Buďte při jízdě ohleduplní ke svému okolí.
3, Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použítím produktů SpeedBox a SpeedBox2.
4, Vždy používejte cyklistickou přilbu a další ochranné pomůcky.

 

Videonávod:


PayPalKošík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 €
Celkem 0,00 €

K pokladně